สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ วัดพุทธมงคลนิมิต (วัดพระธาตุดอยสุเทพ) เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ วัดพุทธมงคลนิมิต (วัดพระธาตุดอยสุเทพ) เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 1,902 view

เมื่อวันที่ 6 – 8 มกราคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ วัดพุทธมงคลนิมิต (วัดพระธาตุดอยสุเทพ) เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก โดยตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา วัดพุทธมงคลนิมิตได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูโสภณศาสนวิเทศ (เจริญ สุขวฑฺฒโน) เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว และมีอาสาสมัครให้การอำนวยความสะดวกชุมชนไทยในการรับบริการตลอดระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 111 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 44รายการ ทั้งเป็นชุมชนไทยจากในมลรัฐนิวเม็กซิโก และมลรัฐใกล้เคียง อาทิ มลรัฐเท็กซัส มลรัฐเดนเวอร์ มลรัฐแคนซัส รวมให้บริการทั้งสิ้น 155 รายการ

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์ และเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และวัดพุทธโสธรวิเทศ เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก รวมถึงพบปะชุมชนไทยในเมืองอัลบูเคอร์คี และเมืองซานตาเฟ ที่เดินทางมาร่วมเข้ารับบริการกงสุลสัญจรและขอรับบริการด้านกงสุลด้านอื่น ๆ อาทิ การพูดคุยเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการด้านงานรับรองนิติกรณ์เอกสาร และการเดินทางกลับประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ