กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสการเริ่มมีผลใช้บังคับของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ “Qingdao (China) to Tokyo-Yokohama Metropolitan Area in Kanto Region (Japan)” ณ ท่าเรือสำราญนานาชาติเมืองชิงต่าว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสการเริ่มมีผลใช้บังคับของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ “Qingdao (China) to Tokyo-Yokohama Metropolitan Area in Kanto Region (Japan)” ณ ท่าเรือสำราญนานาชาติเมืองชิงต่าว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 1,917 view
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองโอกาสการเริ่มมีผลใช้บังคับของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ “Qingdao (China) to Tokyo-Yokohama Metropolitan Area in Kanto Region (Japan)” ณ ท่าเรือสำราญนานาชาติเมืองชิงต่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ มณฑลซานตง และรัฐบาลเมืองชิงต่าว ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ บุคคลระดับสูงฝ่ายจีนที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ นายลู่ จื้อหยวน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองชิงต่าว นายจี๋ ปินชาง รองผู้ว่าการมณฑลซานตง นายเฉิน เต๋อไห่ เลขาธิการใหญ่ศูนย์อาเซียน-จีน นายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว และผู้บริหารระดับสูงของจีน
 
พิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใช้โอกาสที่ความตกลง RCEP ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผลใช้บังคับในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศให้มีคุณภาพสูง และพัฒนามณฑลซานตง ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การกล่าวรายงานของผู้นำแต่ละภาคส่วน การเปิดใช้แอปพลิเคชันของศูนย์ RCEP การลงนามเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ พิธีประกาศใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดและใบส่วนลดภาษีส่งออกเป็นฉบับแรกภายใต้ความตกลง RCEP เป็นต้น
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว กล่าวว่า นับเป็นการร่วมกันต้อนรับวันแรกที่ความตกลง RCEP มีใช้ผลบังคับ เป็นวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจและการค้าโลก เนื่องจากความตกลง RCEP เป็นเครื่องมือที่จะนำประเทศสมาชิกและประชาคมโลกไปสู่ความร่วมมือเพื่อความเจริญและรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและความรุ่งเรืองของภูมิภาค ทั้งระหว่างและภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด สินค้าไทยหลากหลายรายการสามารถส่งออกโดยมีภาษีเป็นศูนย์ สินค้าที่เน่าเสียง่ายจะได้รับการตรวจปล่อยในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการส่งออกนำเข้าผัก ผลไม้ของไทย โดยเมื่อปีที่ผ่านมา ไทยได้เปิด RCEP Center เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจภายใต้ความตกลง RCEP และความตกลงการค้าเสรีอื่น ๆ เพื่อจักได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการเปิดเส้นทางรถไฟจีน - ลาว และเริ่มการเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ The Qilu China-Laos ของมณฑลซานตง ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงโอกาสและศักยภาพของระบบโลจิสติกส์ทางบกในการส่งสินค้าของไทย - จีนในอนาคต ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและความสุขของประชาชน คือของขวัญปีใหม่ของเราทั้งหลาย
 
การเริ่มมีผลใช้บังคับของความตกลง RCEP ส่งผลให้มณฑลซานตงเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญบนเส้นทางในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และความร่วมมือต่าง ๆ จากอาเซียน โดยเฉพาะไทยและลาวมายังจีน ต่อไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ รวมถึงสมาชิก RCEP อื่น ๆ ตลอดจนการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่จากเมืองชิงต่าวถึงประเทศญี่ปุ่น ไทยอาจใช้เมืองชิงต่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ในอนาคตเพื่อความเจริญร่วมกันของประเทศสมาชิกต่อไป
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ