สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงทานวัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว วันที่ 30 ธันวาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงทานวัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว วันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,385 view

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเดือนมหามงคล ณ โรงทานวัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง โดยนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นำข้าวสารไทยและวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารเจ อาทิ น้ำมัน และผักผลไม้ ไปมอบให้แก่วัดจ้านซาน เพื่อนำไปประกอบอาหารเจถวายพระและฆราวาสในวัดในช่วงปีใหม่ โดยมีท่านกั่ว อี้ พระผู้รับผิดชอบโรงทานเป็นผู้รับมอบ และในโอกาสนี้ พระผู้รับผิดชอบได้อวยพรปีใหม่และมอบปฏิทินให้แก่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ