สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ 2 “ธรรมะกับชีวิตประจำวัน” วันที่ 24 ธันวาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ 2 “ธรรมะกับชีวิตประจำวัน” วันที่ 24 ธันวาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,572 view

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดกิจกรรมธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ธรรมะกับชีวิตประจำวัน” โดยนิมนต์พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม (หลวงปู่ติ๊ก) ประธานสงฆ์แห่งวัดป่าห้วยลาด จังหวัดเลย เทศน์สดจากชมรมปฏิบัติธรรม บ้านคุณยายแสง กรุงเทพฯ เชื่อมสัญญาณไปยังบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ผ่านระบบถ่ายทอดสดทางไกล VooV Meeting (腾讯会议) ของ สกญ. และ Facebook live ของวัดป่าห้วยลาด ระหว่างเวลา 14.00 น. - 15.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เพื่อให้ชุมชนไทยในมณฑลซานตง ชาวไทยในจีน คนไทยในประเทศไทย รวมถึงทั่วโลก มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังธรรม และถาม - ตอบปัญหาทางธรรม

กิจกรรมธรรมมะออนไลน์ในครั้งแรก ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก รวมทั้งมีผู้สนใจเข้ารับชมย้อนหลัง เป็นจำนวนมากอีกด้วย นับได้ว่าการจัดธรรมะออนไลน์ โดยใช้ระบบการประชุมออนไลน์ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นที่มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมธรรมะออนไลน์ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการต่างประเทศ และพระอาจารย์ฯ

นาวสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมธรรมะออนไลน์ การจัดกิจกรรมธรรมมะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับการเรียนรู้ที่ไร้พรหมแดน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถฟังธรรมได้ ทุกคนรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีโอกาสเข้าถึงเพื่อความตระหนัก และเข้าใจถึงหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการช่วยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาคงอยู่กับชาวไทย และคงอยู่คู่โลกตลอดไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า การฟังธรรม เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวพุทธ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการดำรงชีวิต หากมนุษย์มีสมาธิ สติ และเข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ และใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ก็จะทำให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จิตใจสงบ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในการจัดกิจกรรม สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาทางธรรมแบบสด (live) กับพระอาจารย์ฯ ในช่วงท้าย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน มีผู้สอบถามว่า จะปฏิบัติอย่างไรเมื่อประสบกับสิ่งที่รุมเร้าจิตใจ การถูกเจ้านายตำหนิจะแก้ไขความรู้สึกที่ติดค้างได้อย่างไร การปฏิบัติเมื่อเกิดความเจ็บป่วยในร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อเข้าไอซียู และเหตุใดวิญญาณจึงยังติดอยู่ในพื้นที่

กิจกรรมธรรมะออนไลน์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ Facebook และ Wechat Official ของ สกญ. และ Facebook และ YouTube Official ของ “วัดป่าห้วยลาด”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

กิจกรรมธรรมะออนไลน์ ครั้งที่ 2 “ธรรมะกับชีวิตประจำวัน”