กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวสุนทรพจน์ การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยชิงต่าว ณ มหาวิทยาลัยชิงต่าว เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง วันที่ 27 ธันวาคม 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวสุนทรพจน์ การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยชิงต่าว ณ มหาวิทยาลัยชิงต่าว เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง วันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,473 view
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวสุนทรพจน์ในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยชิงต่าวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยดำเนินการในลักษณะออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง วันดังกล่าวนับเป็นวันสำคัญทางการศึกษาในมณฑลซานตงและในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมืองชิงต่าวและจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ถึง 3 ระดับ กล่าวคือ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับเมืองชิงต่าว-จังหวัดเชียงใหม่ และระดับประเทศไทย-จีน เป็นการสร้างอนาคตร่วมกัน เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งเพาะปลูกความรู้ ปัญญา ในการสร้างพลเมืองของชาติ และพลเมืองโลก หวังว่าความร่วมมือนี้จะงอกงามและสร้างประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
 
ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อแสดงความยินดีในพิธี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวเปิดพิธี รวมทั้ง นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีทางออนไลน์
 
ฝ่ายเมืองชิงต่าว ศาสตราจารย์ ดร.เซี่ย ตงเหว่ย อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิงต่าว เป็นประธานและกล่าวเปิดพิธี โดยมีนายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว ร่วมกล่าวเปิด นายมู่ จวิ้นเตี่ยน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว นายหลิว เผิงจ้าว อธิบดีสำนักงานการศึกษา เมืองชิงต่าว และคณะ เข้าร่วมพิธีด้วย
การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว มีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้ริเริ่มผลักดัน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบหารืออธิบดีสำนักงานการศึกษา เมืองชิงต่าว เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และได้เสนอให้มีการจับคู่กับสถาบันการศึกษาระหว่างเมืองชิงต่าว และจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้อง
ทั้งนี้ หลังการลงนามฯ แล้ว ในอนาคต มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจะมีการแลกเปลี่ยนทางบุคลากร นักศึกษา ข้อมูลทางวิชาการ การดำเนินงานวิจัย และกิจกรรมความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่างกันต่อไป
 
ก่อนเริ่มพิธี กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือนายหู จินเยี่ยน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ มหาวิทยาลัยชิงต่าว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยชิงต่าว โดยมหาวิทยาลัยชิงต่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของมณฑลซานตง มีการสอนที่ครอบคลุมทุกรายวิชา ปัจจุบัน มีนักศึกษามากกว่า 42,000 คน และมีนักศึกษาไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และต่อมา กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือ นายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว โดยนายเซวียฯ ได้กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญของเมืองชิงต่าวมาโดยตลอด
 
หลังเสร็จสิ้นพิธี มหาวิทยาลัยชิงต่าวได้เชิญผู้เข้าร่วมพิธีเยี่ยมชมศูนย์ Instrumental Analysis ที่สร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และได้มีการนำระบบอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอุณหภูมิ การไหลเวียนของอากาศ เป็นต้น ภายในมีห้องทดลองหลากหลายด้าน แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยชิงต่าวให้ความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอย่างยิ่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ