นายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารค่ำกงสุลใหญ่ต่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว เนื่องในโอกาสฉลองปีใหม่ ณ โรงแรม Hai Tian เมืองชิงต่าว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

นายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารค่ำกงสุลใหญ่ต่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว เนื่องในโอกาสฉลองปีใหม่ ณ โรงแรม Hai Tian เมืองชิงต่าว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ธ.ค. 2564

| 2,446 view
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายจ้าว หาวจื้อ นายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำกงสุลใหญ่ต่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว เนื่องในโอกาสฉลองปีใหม่ โดยนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น กงสุลใหญ่เกาหลีใต้ และคณะฯ เข้าร่วมงาน โดยมีนายซุน จี้ เลขานุการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์ เมืองชิงต่าว และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทางการเมืองชิงต่าว เข้าร่วม
 
นายจ้าวฯ กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ทั้งสามท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางการเมืองชิงต่าวมาโดยตลอดปี 2564 นี้ เมืองชิงต่าวพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก SCO โครงการ Belt and Road Initiative (BRI) และความตกลง RCEP ที่รัฐบาลเมืองชิงต่าวได้ผลักดันความร่วมมือมาโดยตลอด และพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ทั้งสามประเทศต่อไป ทั้งนี้ นายจ้าวฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วย
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญซึ่งประกอบด้วยสินค้าไทย อาทิ ผลไม้แห้ง ถั่วลิสงอบกรอบ เบียร์ของไทย รวมทั้ง ได้มอบภาพเขียนพู่กันจีนตัวอักษรจีนโบราณ “福” ซึ่งมีความหมายว่า ความสุข ให้นายจ้าวฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ โดยกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้เขียนอักษรดังกล่าวด้วยตนเอง และแจ้งความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลเมืองชิงต่าวในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของไทยและจีนในเมืองชิงต่าวและมณฑลซานตง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ