กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 482 view

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย จัดโดยชุมชนชาวไทยในนครซานดิเอโกและเมืองใกล้เคียง โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบรางวัล ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึก “ยุวทูต” ให้แก่นักเรียนที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในโครงการ “รู้รักษ์ไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ ” จำนวน ๘ คน โดยเด็กหญิงเอมมิลี่ พิมรดา ฟิชเชอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นปีที่ ๔ - ๖ และเด็กชายจิ้นซี ไรวินทร์ เหลียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดการพูด ระดับชั้นปีที่ ๔ - ๖ 

ในช่วงสุดท้ายกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนไทยและองค์กรไทยต่าง ๆ อาทิ สมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งซานดิเอโก สมาคมไทยแห่งซานดิเอโก้เค้าน์ตี้ และสมาคมหอการค้าอเมริกา-ไทย ซานดิเอโก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ