สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยแห่ง UCLA จัดกิจกรรมลอยกระทงเผยแพร่ประเพณีไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยแห่ง UCLA จัดกิจกรรมลอยกระทงเผยแพร่ประเพณีไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 5,623 view

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางสิริกมล ศรลัมพ์ ภริยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง จัดโดยสมาคมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตนครลอสแอนเจลิส (University of California, Los Angeles – UCLA) และภาควิชามานุษยดนตรีวิทยา ณ UCLA

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยจัดสาธิตการทำกระทงใบตองดอกไม้สด รวมทั้งนำอาหารว่างแบบไทย ได้แก่ ขนมกล้วยและหมี่กรอบ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ UCLA จำนวนกว่า ๑๐๐ คนด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมไทยผ่านกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตทำกระทงจากการพับกระดาษ การบรรเลงดนตรีไทยโดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย การละเล่นเกมที่ใช้ภาษาไทย การร่วมเล่นอังกะลุง และการรำวงเพลงลอยกระทง ซึ่งสร้างสรรค์โดยสมาคมนักศึกษาไทยแห่ง UCLA ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ