อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยในงาน Seoul International Invention Fair 2022

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยในงาน Seoul International Invention Fair 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 7,801 view

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยในงาน Seoul International Invention Fair 2022 ณ ศูนย์ COEX Exhibition Center กรุงโซล โดยภายในงานมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า ๖๐๐ ผลงานจาก ๒๐ ประเทศ และในปีนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงจำนวน ๗๑ ผลงานจาก ๓๒ หน่วยงานไทย ยกตัวอย่างเช่น (๑) ชุดทดสอบความเสี่ยงโรคไตในปัสสาวะแบบทดสอบได้เองที่บ้าน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (๒) ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ (การประปานครหลวง) (๓) ริเชอรอล ซีรั่ม : สารสกัดเห็ดหลินจือที่ผลิตจากเทคโนโลยีการกักเก็บสู่นวัตกรรมเครื่องสำอาง (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และ (๔) ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลังที่สามารถบ่งบอกสุขภาพแมวด้วยเม็ดบีดส์เปลี่ยนสี (บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ