สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในนครบาร์เซโลนา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในนครบาร์เซโลนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2565

| 376 view

     เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน "Networking Lunch with Team Thailand" ที่โรงแรม NH Collection Gran Hotel Calderon นครบาร์เซโลนา โดยมีแขกรับเชิญประกอบด้วยหัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการไทยที่ดูแลประเทศสเปน (ทีมประเทศไทย) และผู้บริหารของสมาคมการค้า / บริษัทชั้นนำในสาขาต่างๆ ของนครบาร์เซโลนา รวม ๓๕ ราย เข้าร่วมงานฯ

     ในโอกาสนี้ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด  กล่าวเปิดงานฯ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมด้านเศรษฐกิจของไทย และศักยภาพของไทยในการเป็นคู่ค้ากับสเปน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนสเปน พิจารณาเพิ่มการค้าและการลงทุนกับไทยให้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของไทยที่มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่อยู่ใจกลางภูมิภาคอาเซียน  และยังมีความตกลงการค้าเสรีกับอีก ๑๘ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุด ได้แก่ การจัดทำความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership รวมถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของรัฐบาลไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้า การลงทุนของสเปนในอนาคต

     จากนั้น นางเจอดจันทน์ อรุณรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ได้บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการการทำธุรกิจในประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะลงทุนในไทย  และนาย Alejandro Perez-Ferrant ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโรม และผู้บริหารบริษัท The Blueroom Project ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดด้านการท่องเที่ยวของไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฯ ได้รับทราบด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ