กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายถนน Little Thailand Way ในนครนิวยอร์ก

กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายถนน Little Thailand Way ในนครนิวยอร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 3,403 view

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายชื่อถนน Little Thailand Way ที่หัวมุมถนนหมายเลข ๗๗ บน Woodside Avenue ในเขตควีนส์ของนครนิวยอร์ก ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก

เทศบาลนครนิวยอร์กได้ประกาศให้พื้นที่ชุมชนตั้งแต่ถนนหมายเลข ๗๖ ถึง ๗๙ บน Woodside Avenue เป็น Little Thailand Way เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่ประกอบด้วยร้านอาหารไทยและธุรกิจของคนไทยจำนวนมาก รวมถึงใกล้ที่ตั้งของวัดพุทธไทยถาวรวนารามที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนไทย
การตั้งป้ายชื่อถนน Little Thailand Way จึงเป็นก้าวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมของนครนิวยอร์ก และเป็นผลลัพธ์ของความพยายามของชุมชนไทยในพื้นที่ที่ได้ดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมบนถนนเส้นนี้จนเป็นที่รู้จักและเป็นภาพติดตาของชาวนิวยอร์ก รวมทั้งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทางการนครนิวยอร์กกับชุมชนไทยที่ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการประกาศชื่อถนนดังกล่าว
 
ในช่วงพิธีเปิด กงสุลใหญ่ฟาบีโอฯ ได้กล่าวชื่นชมชุมชนไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีคุณยุทธนา ลิ้มเลิศวาที และคุณวีรชาติ โภคพูนพิพัฒน์ ผู้แทนชุมชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการประกาศชื่อถนน กล่าวทักทายผู้มาร่วมงาน รวมทั้งคุณ Shekar Krishnan สมาชิกสภานครนิวยอร์ก คุณ Daniel Dromm อดีตสมาชิกสภานครนิวยอร์ก คุณ Thomas DiNapoli ผู้ตรวจการนครนิวยอร์ก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนิวยอร์ก รวมถึงคุณ Jessica Gonzalez-Rojas สมาชิกสภารัฐนิวยอร์ก ที่ได้กล่าวแสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับคุณยุทธนาฯ ด้วย
 
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมมือกันจัดซุ้มกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน อีกทั้งกงสุลใหญ่ฟาบีโอฯ และคุณมณีวรงค์ฯ ภริยา ยังได้มีโอกาสแสดงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทยของพี่น้องชุมชนไทยในงานอย่างสนุกสนานด้วย
 
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันให้การตั้งป้ายชื่อ Little Thailand Way ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิและความเข้มแข็งสามัคคีของชุมชนไทยที่นี่เป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ