รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ Islamic Solidarity Fund (ISF) ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ Islamic Solidarity Fund (ISF) ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 2,354 view

รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ Islamic Solidarity Fund (ISF) ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลไทยจำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ Islamic Solidarity Fund (ISF) ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) โดยมีนาย Ibrahim Abdullah Al-Khuzayem ตำแหน่ง Evecutive Director ของ ISF เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน ISF เมืองเจดดาห์

การมอบเงินดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจด้านมนุษยธรรมของ ISF ในประเทศต่าง ๆ กว่า 138 ประเทศแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศไทยกับ OIC อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ