กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นประธานเปิดงาน "Rediscover Thailand with Amazing New Chapters of Luxury" ณ โรงแรม Crowne Plaza Dubai Marina ดูไบ และโรงแรม InterContinental Ras Al Khaimah Resort and Spa ราสอัลไคมาห์

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นประธานเปิดงาน "Rediscover Thailand with Amazing New Chapters of Luxury" ณ โรงแรม Crowne Plaza Dubai Marina ดูไบ และโรงแรม InterContinental Ras Al Khaimah Resort and Spa ราสอัลไคมาห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 6,414 view
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เป็นประธานเปิดงาน "Rediscover Thailand with Amazing New Chapters of Luxury" ณ โรงแรม Crowne Plaza Dubai Marina ดูไบ และโรงแรม InterContinental Ras Al Khaimah Resort and Spa ราสอัลไคมาห์ ตามลำดับ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบและตะวันออกกลาง เพื่อแสดงความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวและการบริการของไทยโดยเฉพาะในด้าน luxury และ wellness ที่ไทยมีศักยภาพสูง เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยูเออี
 
ภายในงานดังกล่าว ผู้แทนโรงแรมชั้นนำของไทย อาทิ Siam Kempinski และ Sindhorn Kempinski กรุงเทพฯ Soneva Kiri เกาะกูด จ. ตราด และ Amanpuri จ. ภูเก็ต ได้นำเสนอความพร้อมของโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากยูเออีในช่วงหลังโควิด-๑๙ โดยมีสื่อมวลชน และผู้แทนจากบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ในดูไบและรัฐทางตอนเหนือฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
นอกจากนี้ ผู้แทนสายการบินเอมิเรตส์ยังได้กล่าวถึงแนวโน้มของการเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางดูไบ - กรุงเทพฯ - ดูไบ จากปัจจุบัน ๓ เที่ยวบิน/วัน เป็น ๔-๕ เที่ยวบิน/วัน และเส้นทางดูไบ - ภูเก็ต - ดูไบ จาก ๑ เที่ยวบิน/วัน เป็น ๒ เที่ยวบิน/วัน (เริ่มให้บริการวันที่ ๑ ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ