นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยพานจือฮวา มณฑลเสฉวน

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยพานจือฮวา มณฑลเสฉวน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 5,617 view

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยพานจือฮวา มณฑลเสฉวน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง และพิธีเปิดฐานฝึกปฏิบัติด้านการศึกษาเกี่ยวกับจีน (International Chinese Education Practice Base) ของมหาวิทยาลัยพานจือฮวาภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรมจีน-ไทย (China-Thailand Language and Culture Research Center) ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญภายในมหาวิทยาลัยพานจือฮวาอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและนายหวาง ปิง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพานจือฮวา และผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยพานจือหวาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และได้มีการจัดทำโครงการความร่วมมือเชิงลึกครอบคลุมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม และการจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพานจือฮวาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๖ มีการเรียนการสอนครอบคลุม ๙ สาขา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ แพทยศาสตร์ ศิลปะ และการเกษตร และมีความร่วมมือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์กับสถาบันวิทยาศาสตร์มากกว่า ๑๐ แห่งในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน มาเลเซีย ฯลฯ

1 2   3   4   5   6   7   8   9