สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดประชุมและพบปะชุมชนไทยในรัฐอุมม์อัลเควน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดประชุมและพบปะชุมชนไทยในรัฐอุมม์อัลเควน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 6,602 view
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ทีมประเทศไทย) ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ที่รัฐอุมม์อัลเควน ซึ่งเป็นรัฐขนาดเล็กทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ขนาดพื้นที่ประมาณ ๗๒๐ ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งประเทศ) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
 
ในโอกาสนี้ ข้าราชการทีมประเทศไทย ได้พบปะผู้แทนชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐอุมม์อัลเควนซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยและร้านนวดไทย โดยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เป็นผู้แทนทีมประเทศไทยมอบอาหารแห้งและของอุปโภคต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนไทยดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คาดว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ในรัฐอุมม์อัลเควนจำนวนประมาณ ๒๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ