เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญเลขาธิการสหพันธ์พุทธศาสนาของนอร์เวย์ พุทธศาสนิกชนชาวนอร์เวย์ และพุทธศาสนิกชนไทยในนอร์เวย์ มาพบหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการวิถีธรรมทางการทูต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญเลขาธิการสหพันธ์พุทธศาสนาของนอร์เวย์ พุทธศาสนิกชนชาวนอร์เวย์ และพุทธศาสนิกชนไทยในนอร์เวย์ มาพบหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการวิถีธรรมทางการทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 5,597 view
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญนาย Egil Lothe เลขาธิการสหพันธ์พุทธศาสนาของนอร์เวย์ นาย Per-ottó Wold พุทธศาสนิกชนชาวนอร์เวย์ และพุทธศาสนิกชนไทยในนอร์เวย์ ได้แก่ คุณฉันทนา ศรีวิภา เบิร์ก ประธานสมาคมสตรีไทย และสมาชิกคณะกรรมการของสหพันธ์พุทธศาสนาของนอร์เวย์ คุณกนกนภัส สุขสง และคุณดลฤดี สกอนทอร์ป มาพบหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการวิถีธรรมทางการทูต (Dhamma Diplomacy) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปีนี้ โดยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การกราบอาราธนานิมนต์พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) และพระราชวัชรสุทธิวงศ์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เยือนนอร์เวย์ โดยได้หารือกับผู้แทนสหพันธ์พุทธศาสนาของนอร์เวย์ และสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์เกี่ยวกับกำหนดการและการแสดงพระธรรมเทศนาของพระเถรทั้งสองรูปในโอกาสการเยือนนอร์เวย์
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือ “อารยธรรมพุทธศาสนาแห่งแคว้นคันธาระ” (The Buddhist Civilization of Gandhara) โดยพระอาจารย์อารยวังโส ให้แก่นาย Lothe หนังสือ Stillness Flowing โดยพระอาจารย์ชยสาโร ให้แก่นาย Wold หนังสือกตัญญุตา บูชาคุณ ๑๐๐ ปี พระโพธิญาณเถร ให้แก่คุณฉันทนา และหนังสือ Hundred Years Between ให้แก่ผู้เข้าร่วมการพบหารือทั้ง ๕ ท่าน
 
โดยที่นาย Lothe และนาย Wold เป็นพุทธศาสนิกชนชาวนอร์เวย์ โดยนาย Wold เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการก่อสร้างวัดป่าชิปท์เว็ท (โลกุตตรวิหาร) เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมการพบหารือทั้ง ๕ ท่าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกันสวดมนต์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ทรงพระเจริญ และหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ทั้งนี้ เป็นเสียงนำสวดมนต์ โดยหลวงพ่อเจ้าคุณราชวัชรสุทธิวงศ์ฯ ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ