เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญกลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์จำนวน ๒๒ คน มาพบปะและร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญกลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์จำนวน ๒๒ คน มาพบปะและร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2566

| 804 view
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญกลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์จำนวน ๒๒ คน นำโดยนางสาวณฤดี ปลิวสูงเนิน มาพบปะและร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ มนต์ศักดิ์ฯ ที่ปรึกษาฯ พจมาศฯ ที่ปรึกษาฯ พีระยาฯ และเลขานุการโทฯ ชิดชนกฯ เข้าร่วม โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำตัวเอง การทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์ และให้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่ละคนแนะนำตัวเองแก่นักศึกษา
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาท ความตอนหนึ่งว่า ขอให้นักศึกษาตักตวงแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่ดีให้ไว้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษานี้ ซึ่งเป็นเสมือนเป็นช่วงเวลาโอกาสทองหรือ golden opportunity เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เพราะอีกไม่นานช่วงเวลานี้ก็จะผ่านไป กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์ที่มาในวันนี้มีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักเรียนแลกเปลี่ยน ศึกษากันในสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น Earth Science การบริหารธุรกิจ การออกแบบ Graphic Design ศิลปะ ล่าม นิติศาสตร์ Visual Art and Design เคมี เศรษฐศาสตร์ การขนส่งทางเรือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และการพัฒนาประเทศต่อไปไม่ว่าจะอยู่ที่สังคมนอร์เวย์หรือประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้การสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์เสมอ และส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการติดต่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กันด้วย โดยการเชิญนักศึกษามาสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนี้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมให้นักศึกษามีระบบพี่เลี้ยง หรือ mentor เพื่อช่วยเหลือปรึกษากันและกัน โดยเฉพาะช่วยนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมาอยู่นอร์เวย์ ซึ่งอาจเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัว สำหรับการดำรงตน เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อคิดเรื่องการไม่คบคนพาล ให้คบแต่กัลยาณมิตร และหลีกเลี่ยงอบายมุขสิ่งเสพติด หรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
 
นักศึกษาไทยในนอร์เวย์จำนวน ๒๒ คนที่มาสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนี้ ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งจากทั่วนอร์เวย์ ได้แก่ Norwegian Business School (BI), Norwegian School of Economics, Oslo National Academy of the Arts, Oslo School of Architecture and Design, University of South-Eastern Norway วิทยาเขต Notodden, Einar Granum School of Fine Art, Oslomet (Oslo Metropolitan University), University of Oslo, และ University of Bergen
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือ Hundred Years Between ให้แก่นักศึกษา และได้เชิญชวนนักศึกษาไทยในนอร์เวย์ให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงพระเจริญ และหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
 
นักศึกษาไทยในนอร์เวย์ที่ประสงค์จะทำความรู้จัก เป็นเพื่อน หรือติดต่อกลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์กลุ่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/groups/183782675121907 หรือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ