เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปร่วมงานทำบุญปีใหม่ที่เมือง Fredrikstad

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปร่วมงานทำบุญปีใหม่ที่เมือง Fredrikstad

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 2,655 view
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปร่วมงานทำบุญปีใหม่ที่เมือง Fredrikstad โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมีพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดโดยสมาคมชาวพุทธไทย และชุมชนไทยเมือง Fredrikstad และใกล้เคียง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศ โดยในงานครั้งนี้ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมกันสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีในเร็ววัน โดยให้ชุมชนไทยที่มาร่วมงานได้ลงนามถวายพระพรด้วย โดยมีชุมชนไทยเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน
 
งานทำบุญปีใหม่ที่เมือง Fredrikstad เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และจัดต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี โดยได้จัดงานครั้งแรกเนื่องจากมีโครงการอุปสมบทพนักงานการบินไทยที่วัดไทยนอร์เวย์ และชุมชนไทยในเมือง Fredrikstad มีจิตศรัทธา กราบอารธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากโครงการดังกล่าวมาถวายภัตตาหารที่เมือง Fredrikstad โดยได้ใช้สถานที่ Nygaardsgata 16 ซึ่งในอาคารเดียวกันเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมือง Fredrikstad ศูนย์วัฒนธรรม และโรงภาพยนตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณจรัส อัคราช Pettersen หรือคุณเอ๋ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลช่วยประสานงานให้ ท่านเจ้าคุณฯ ได้กล่าวว่า ผู้ที่สร้างอาคารแห่งนี้น่าจะเป็นผู้ที่มีบุญมากและได้รับบุญมากเช่นกัน เพราะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยในเมือง Fredrikstad ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานทำบุญถึง ๑๐ ปีต่อเนื่องมา
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกับชุมชนไทย และให้พรปีใหม่ โดยได้พูดคุยกับชุมชนไทยเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญของปีนี้ ได้แก่ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และกงสุลสัญจร ซึ่งน่าจะจัดที่เมือง Kirknes และเมือง Kristiansand โดยจะร่วมกับสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์จัดการอบรมด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนไทยด้วย จึงขอให้ชุมชนไทยติดตามข่าวสารใน Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้ชุมชนไทยไปร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ที่วัดไทยนอร์เวย์ด้วย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอน้อมนำบุญมาฝากพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ทุกท่าน และขอให้ทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องของเราในประเทศไทย มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ จิตใจเบิกบานแจ่มใส และพบแต่สิ่งดีงามตลอดไปนะคะ ขอให้ธรรมะรักษาคุ้มครองทุกท่านค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ