เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนวัดป่าโพธิธรรม Ålesund เพื่อกราบนมัสการพระอาจารย์สมหมาย ธัมมะวิโรจโน และคณะสงฆ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนวัดป่าโพธิธรรม Ålesund เพื่อกราบนมัสการพระอาจารย์สมหมาย ธัมมะวิโรจโน และคณะสงฆ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 4,269 view
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร และการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ณ เมือง Ålesund นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนวัดป่าโพธิธรรม Ålesund เพื่อกราบนมัสการพระอาจารย์สมหมาย ธัมมะวิโรจโน และคณะสงฆ์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมกับชุมชนไทย และศิษยานุศิษย์ ในเมือง Ålesund ด้วย
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้กราบขอบพระคุณครูบาจอห์น กตทีโป ที่ให้ความเมตตาดูแลทีมงานกงสุลสัญจรเป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมที่ Ålesund ในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณแม่แดง โยมอุปัฏฐากของวัดป่าโพธิธรรมที่ Ålesund ที่ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ อย่างแข็งขันในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร และการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนไทย ชื่นชมชุมชนไทยในเมือง Ålesund ที่สามารถปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพความเป็นอยู่ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ชุมชนไทยหลายคนอาศัยอยู่บนเกาะ ซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทาง ต้องใช้เวลานานในการเดินทางเข้ามายังตัวเมือง Ålesund แต่ก็มีจิตศรัทธาที่แน่วแน่และมั่นคงในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา มีน้ำใจให้แก่กัน โดยได้เดินทางมาทำบุญและช่วยเหลือกิจกรรมของวัดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้หารือกับชุมชนไทยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเมือง Ålesund ด้วย เช่น การจัดงาน Thai Fair
 
วัดป่าโพธิธรรม Ålesund ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๔ โดยเป็นวัดป่าโพธิธรรมแห่งแรกในนอร์เวย์ (ปัจจุบัน ในนอร์เวย์มีวัดป่าโพธิธรรมจำนวน ๕ แห่งที่เมือง Ålesund, Drammen, Stavanger, Larvik และ Trondheim) ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเป็นสะพานบุญ เรียนเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจเข้าร่วมทำบุญในงานทอดกฐิน ณ วัดป่าโพธิธรรม Ålesund ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้ด้วยนะคะ
 
ขอน้อมนำบุญมาฝากพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ เพื่อให้ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และพบแต่ความดีตลอดไปค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ