สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเผยแพร่บทความ “ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของนอร์เวย์”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเผยแพร่บทความ “ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของนอร์เวย์”

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 8,101 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเผยแพร่บทความ “ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของนอร์เวย์” นำเสนอประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของนอร์เวย์ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล รวมถึงยุทธศาสตร์ฉบับล่าสุด “One digital public sector 2019 – 2025” ซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้บริการของภาครัฐ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ
 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ประจำนอร์เวย์