สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดงานเลี้ยงสื่อมวลชนประจำเมืองชิงต่าว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดงานเลี้ยงสื่อมวลชนประจำเมืองชิงต่าว

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

| 593 view

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดงานเลี้ยงสื่อมวลชนประจำมณฑลซานตง ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขยายเครือข่ายมิตรประเทศไทยและเชิญชวนสื่อมวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากองค์กรสื่อมวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน ๑๑ คน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเป็นมิตรและความอบอุ่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ