กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดมุกดาหารและด่านสากลของแขวงสะหวันนะเขต

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดมุกดาหารและด่านสากลของแขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2565

| 553 view

          เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดมุกดาหารและด่านสากลของแขวงสะหวันนะเขต ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ เป็นประธานร่วม และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วม

          ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การเดินทางเข้า - ออก จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และการที่รัฐบาล สปป. ลาว ประกาศเปิดด่านสากลทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันของประชาชนสองฝั่งโขง

          นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเดินทางระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๒ (ฝั่งไทย) และด่านสากลสะพานมิตรภาพ ๒ (ฝั่งลาว) รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ในพื้นที่ด้วย

          อนึ่ง สำหรับคนไทยใน สปป. ลาว ที่ถือหนังสือเดินทางและต้องการเดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จะต้องลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass QR Code ล่วงหน้า ๑ - ๒ วันทำการก่อนเดินทางที่เว็บไซต์ tp.consular.go.th

 

* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ