สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2565

| 159 view

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และภริยา ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น พร้อมคู่สมรส ถวายความเคารพและลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ