เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือประธานเครือบริษัท POSCO เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ในไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือประธานเครือบริษัท POSCO เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ในไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 6,651 view
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายทัก ชอง ประธานเครือบริษัท POSCO เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทในไทยและความเป็นไปได้ที่จะขยายการลงทุนดังกล่าว รวมทั้งสถานะของการลงทุน/กิจการของ POSCO ในประเทศอาเซียนอื่น ๆ โดยนายทักได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตและตลาดเหล็กในไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แสดงความพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่หาก POSCO มีแผนจะลงทุนในไทยเพิ่มเติม นอกจากนี้ นายทักยังได้ขอรับการสนับสนุนจากไทยในวาระที่นครปูซานลงสมัครเป็นเมืองเจ้าภาพจัดงาน 2030 World Expo อีกด้วย
 
อนึ่ง บริษัท POSCO ลงทุนในไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยประกอบธุรกิจด้านการผลิตเหล็กแผ่นและเหล็กชุบสังกะสีให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันมีมูลค่าการลงทุนในไทยราว ๑๔,๐๐๐ ล้านบาทและมีกำลังการผลิตประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ