กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 871 view

กงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

01

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่ ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร. นลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทยในจีน และภาคเอกชนไทย ได้แก่ กระทิงแดง PTTOR ธนาคารกสิกรไทย ส. ขอนแก่น ชาตรามือ ดอกบัวคู่ และ Thai Pavilion ที่เข้าร่วมงาน China International Import Expo (CIIE) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 

02

  03

ในโอกาสดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในจีนและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนในภาพรวม ทั้งในเรื่องการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการผลักดันความร่วมมือ การเพิ่มการเปิดตลาดสินค้าและบริการ การให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการเพิ่มการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรมระหว่างกัน เป็นต้น 

  04  

 
ทั้งนี้ ในการเยือนนครเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน CIIE ครั้งที่ ๖ เป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทยและเยี่ยมชมคูหาของผู้ประกอบการไทยในงานฯ รวมทั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ไทยใน Ole Supermarket ที่ห้างสรรพสินค้า Jing’an Kerry Center ตลอดจนพบหารือกับนักธุรกิจและนักลงทุนจีนที่สนใจไปลงทุนในประเทศไทย