ทีมประเทศไทยพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Huawei

ทีมประเทศไทยพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Huawei

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 724 view

ทีมประเทศไทยพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Huawei

01

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำทีมประเทศไทยประกอบด้วยนางดลพร อัชววรกุล กงสุลฝ่ายการลงทุน นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์ กงสุลฝ่ายเกษตร และนางสาวนงลักษณ์ อยู่เย็นดี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ เยี่ยมชม Huawei Shanghai R&D Center โดยมีนาย Jay Chen ประธานบริษัท Huawei Technologies (Thailand) ให้การต้อนรับ

02  

03  

05


บริษัท Huawei ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชย์ การศึกษา และศิลปะและสันทนาการ

 

  06  

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ในไทย โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี 5G การให้บริการ Cloud และ Data Storage การขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมถึงความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ให้แก่แรงงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตลอดจนการขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน