การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เก็บขยะเพื่อพัฒนาทัศนียภาพบริเวณชุมชนรอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เก็บขยะเพื่อพัฒนาทัศนียภาพบริเวณชุมชนรอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 522 view

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เก็บขยะเพื่อพัฒนาทัศนียภาพบริเวณชุมชนรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเขตชินากาวะ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐ คน โดยจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชุมชนรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ จนถึงสถานีรถไฟเมกุโระ ด้วยการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนที่พบเห็น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมที่จิตอาสาได้ช่วยทำให้พื้นที่ดังกล่าวสะอาดและน่าอยู่อาศัย โดยเขตชินากาวะได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นด้วย  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ