พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 492 view

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วมพิธี โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้ประชาชนลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ