รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมยินดีในโอกาสวันชาติลักเซมเบิร์ก

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมยินดีในโอกาสวันชาติลักเซมเบิร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มิ.ย. 2567

| 1,061 view

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย

ไทยและราชรัฐลักเซมเบิร์กมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสร้างสรรค์กว่า ๖๕ ปีในปีนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนการเคารพซึ่งกันและกัน และความร่วมมือที่ใกล้ชิดในหลายสาขา อาทิ เทคโนโลยีการเงิน การเงินสีเขียว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ