รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มิ.ย. 2567

| 1,141 view

นายเบ็งดีตู ดุช ซังตุช ไฟรตัช (Bendito dos Santos Freitas) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา สาธารณสุข การศึกษา และเกษตรกรรม รวมถึงการสนับสนุนติมอร์ฯ ในการยกระดับเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๘

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีกำหนดลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศด้วย