อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือกับกลุ่ม Palestine Solidarity Campaign Thailand เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ปาเลสไตน์

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือกับกลุ่ม Palestine Solidarity Campaign Thailand เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ปาเลสไตน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 5,266 view

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือกลุ่ม Palestine Solidarity Campaign (PSC) แสดงความพร้อมที่จะมีความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปาเลสไตน์แก่แวดวงต่าง ๆ ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกล กับกลุ่ม Palestine Solidarity Campaign (PSC) Thailand นำโดยนาย Stuart Ward ประธานกลุ่มฯ และศาสตราจารย์ พลโท ดร. สมชาย วรุฬหพล ที่ปรึกษา

ประธานกลุ่ม PSC Thailand ได้กล่าวสรุปความเป็นมาการจัดตั้งกลุ่ม PSC ในประเทศไทยและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยกับปาเลสไตน์ การสนับสนุนและให้ช่วยเหลือของไทยแก่ชาวปาเลสไตน์ทั้งในด้านวิชาการและการพัฒนา ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือของไทยภายใต้กรอบการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ (Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development - CEAPAD) นอกจากนี้ ยังกล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ปาเลสไตน์ผ่านการสนับสนุนทางการเงินให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และการทำงานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA) ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะมีความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมและสัมมนาที่จะจัดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปาเลสไตน์แก่แวดวงต่าง ๆ ในประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ