พิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 2,879 view

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนเมียนมา โดยมีนายชิซเว (Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนโมคา ซึ่งในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาฯ ได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูง โดยในพิธีดังกล่าวมี พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย

สิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานประกอบด้วย เต็นท์นอน ผ้าห่มนาโน ผ้าขนหนู ชุดยาสามัญประจำบ้าน อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ โดยกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งไปยังกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พายุไซโคลนโมคา ซึ่งมีความรุนแรงเทียบเท่าพายุเฮอร์ริเคนระดับ ๕ ความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางสูงสุด ๒๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้พัดเข้าถล่มภาคตะวันตกของเมียนมา ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชนชนเมียนมาในวงกว้าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ