นายกรัฐมนตรีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนโมคาในภาคตะวันตกของเมียนมา

นายกรัฐมนตรีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนโมคาในภาคตะวันตกของเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2566

| 13,019 view

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนเมียนมา ผ่านนายชิซเว (U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลและประชาชนไทยได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์พายุไซโคลนโมคาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมียนมาในครั้งนี้และขอเป็นกำลังใจให้เมียนมาสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนึ้ไปได้โดยเร็ว โดยไทยมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ตามความต้องการของเมียนมา

ความช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น อาหาร และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ได้แก่ สภากาชาดไทย สมาคมไทย-พม่าเพื่อมิตรภาพ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ สภากาชาดไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนโมคาในเมียนมา และเพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด

ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจากประเทศไทยที่ดำเนินการผ่านหลายช่องทาง ทั้งในระดับทวิภาคีโดยความร่วมมืออย่างแข็งขันของภาครัฐและเอกชน และในกรอบอาเซียน โดยไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความต้องการของฝ่ายเมียนมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ