แถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร

แถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ย. 2565

| 11,369 view

กระทรวงการต่างประเทศ และประชาชนชาวไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่ง
สหราชอาณาจักร 
ตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ได้ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวบริติช สหราชอาณาจักร เครือจักรภพ และสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรทั้งสอง

กระทรวงการต่างประเทศ และประชาชนชาวไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมิตรชาวบริติชและประชาคมระหว่างประเทศในการน้อมรำลึกถึงพระองค์และร่วมแสดงความอาลัยต่อ
การสูญเสียครั้งใหญ่นี้

กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ