รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ และการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในปี ๒๕๖๕

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ และการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2564

| 3,393 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือการเสริมสร้างความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้น มุ่งมั่นกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ระหว่างการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนางมาริส เพยน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาครวมทั้งแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีและสนับสนุนการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) ของกรอบอาเซียน-ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะผ่านกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี –เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS) และเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ปล่อยมลพิษต่ำ ตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-๑๙ ภายใต้การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ออสเตรเลียซึ่งจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๕

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และสถานการณ์ในภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาด้วย

 

----------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ