รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - จีน และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - จีน และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

23 เม.ย. 2564

1,308 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - จีน ติดตามการพิจารณาคำขอให้นักศึกษาไทยกลับไปเรียนต่อจีน และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา ระหว่างการหารือทางโทรศัพท์กับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เวลาประเทศไทย) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดหาวัคซีนต้านโควิด-๑๙ ของไทย โดยมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความประสงค์ของจีนที่จะบริจาควัคซีนต้านโควิด-๑๙ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ โดส เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยในการรับมือกับโควิด-๑๙ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างปร ะเทศได้แสดงความขอบคุณ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้ติดตามการพิจารณาของฝ่ายจีนต่อคำขอให้นักศึกษาไทยสามารถเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา โดยเห็นพ้องกันว่าในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมา ไทยและจีนต่างมุ่งหวังที่จะเห็นเมียนมากลับมามีเสถียรภาพและกลับสู่สภาวะปกติ โดยฝ่ายจีนได้ขอบคุณและสนับสนุนไทยและอาเซียนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับเมียนมาและสนับสนุนการหารือเพื่อหาทางออกต่อสถานการณ์ร่วมกันอย่างสันติ รวมถึงการจัดการประชุมของผู้นำอาเซียนด้วย ซึ่งฝ่ายไทยขอบคุณฝ่ายจีนที่สนับสนุนบทบาทและความพยายามของอาเซียนในครั้งนี้

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบรับคำเชิญของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีนสมัยพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในโอกาสการครบรอบ ๓๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน - จีน และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๖ ซึ่งฝ่ายจีนจะเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

 

--------------