คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความสำคัญของการเป็นพันธมิตรที่ยาวนาน และมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค

คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความสำคัญของการเป็นพันธมิตรที่ยาวนาน และมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,883 view

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นาย Amerish Bera สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ พรรคเดโมแครต รัฐแคลิฟอร์เนีย และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านเอเชีย แปซิฟิก เอเชียกลาง และการไม่แพร่ขยายอาวุธ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต
อีก ๓ คน ประกอบด้วย นาย Derek Kilmer สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ รัฐวอชิงตัน นาย Juan Vargas สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ รัฐแคลิฟอร์เนีย และ
นาง Abigail Spanberger สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ รัฐเวอร์จิเนีย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญของความเป็นพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่สองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน อาทิ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยเฉพาะโอกาสของการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมา และบทบาทของอาเซียน

ในโอกาสนี้ คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้แสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ของไทยในการยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖
ที่เมือง Glasgow สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตลอดจนชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา และย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐฯ ต่อการดำเนินการดังกล่าวของไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน

ภายหลังการเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล อนึ่ง การเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนไทยของคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ คณะแรกนับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ