สรุปผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,817 view

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์
วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓
.๓๐ น.
ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

 • การแถลงข่าวในวันนี้ เป็นการแถลงข่าวก่อนช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันปิยมหาราชและวันออกพรรษา สืบเนื่องจากมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ผ่อนคลายยิ่งขึ้น แนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มา ๒ วันแล้ว เป็นโอกาสที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ก่อนที่ไทยจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางจากต่างประเทศในวันที่ ๑ พฤศจิกายน อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านยังคงมีความระมัดระวังในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังค่อนข้างสูง จึงขอเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรการแพทย์และพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะประชาชนจังหวัดในชายแดนภาคใต้

๑. ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และพบหารือกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

 • นาย Derek Chollet (โชเลต์) ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเยือนไทยระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อการสานต่อการเสริมสร้างความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเยือนสหรัฐฯ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
 • นายโชเลต์ได้หารือกับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ถึงการต่อยอดความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญร่วมกัน รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค และความร่วมมือในกรอบอาเซียน ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนในช่วงสัปดาห์หน้า และระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำของประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ รวมถึงสหรัฐฯ ด้วย
 • ในโอกาสนี้ ยังได้หารือถึงสถานการณ์ในเมียนมาและการดำเนินการของไทยและอาเซียนในเรื่องดังกล่าว และความเป็นไปได้และแนวทางส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้กับประชาชนในเมียนมา ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ในด้านสาธารณสุข และที่จะกระจายความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ
 • ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับประชาชนในเมียนมา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ จะเผยแพร่ผลการประชุมดังกล่าวในเย็นวันนี้

Counselor of the U.S. Department of State paid a courtesy call on Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and met with Thai Senior Officials

 • On 19 October 2021, Mr. Derek Chollet, Counselor of the U.S. Department of State, paid a courtesy call on Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, during his visit to Thailand on 18 - 19 October 2021. The U.S.’s engagement with Thailand followed the visit to the U.S. by the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs during 20 - 29 September 2021.
 • Counselor Chollet held a meeting with the senior officials of the Ministry of Foreign Affairs. Both sides discussed ways to reinvigorate bilateral engagement and further enhance cooperation on issues of shared priorities of both governments, including cooperation on public health and COVID-19 responses, as well as climate change.
 • They exchanged views on current regional developments as well as bilateral and ASEAN cooperation. Both sides underscored the importance of ASEAN centrality and reaffirmed their support for the upcoming ASEAN Summit and Related Summits with dialogue partners.
 • Both sides also exchanged views on the situation in Myanmar, Thailand’s role as well as ASEAN’s efforts. They explored possibilities and ways to enhance cooperation between Thailand and the United States in providing humanitarian assistance, including on public health and development of water supply and sanitation system, to Myanmar people along the Thailand-Myanmar border, as prioritized by both governments and in urgent need for the people.
 • On 20 October 2021 at 15.30 hrs, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs will convene the meeting for multi-stakeholders on humanitarian assistance for the people in Myanmar. The Ministry of Foreign Affairs will publicize the summary of the meeting this evening.

๒. การรับมอบวัคซีนจากญี่ปุ่นและเยอรมนี

๒.๑ ญี่ปุ่น

 • รัฐบาลญี่ปุ่นบริจาควัคซีนแอสตราเซเนก้าให้แก่ไทยเป็นล็อตที่ ๔ เพิ่มเติมจำนวน๓๘๕,๒๑๐ โดส ซึ่งได้มาถึงไทยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ญี่ปุ่นมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้าที่ผลิตในญี่ปุ่นให้ไทยแล้วรวมทั้งสิ้น ๒,๐๔๓,๑๐๐ โดส ซึ่งถือเป็นมิตรประเทศที่มอบวัคซีนให้ไทยเป็นจำนวนมากที่สุดในขณะนี้ นอกจากวัคซีน ญี่ปุ่นได้มอบเครื่องผลิตอ็อกซิเจน จำนวน ๘๖๘ เครื่อง มูลค่า ๑.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
 • ญี่ปุ่นยังให้การสนับสนุนไทยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรคโควิด-๑๙ มูลค่าประมาณ ๕.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และส่งมอบอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานของไทย เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และสถาบันบำราศนราดูร

๒.๒ เยอรมนี

 • เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ได้เข้าร่วมการรับมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน ๓๔๖,๑๐๐ โดส ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีมอบให้ไทย เพื่อสนับสนุนการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมีนายเก-ออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าร่วม โดยก่อนหน้านี้ เยอรมนีได้มอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ ชนิดโมโนโคลนอล แอนติบอดี ให้ไทยแล้วจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณในไมตรีจิตของมิตรประเทศทั้งสอง ที่ได้สนับสนุนไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศทั้งกรมต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ได้ผลักดันทุกช่องทางสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนและเวชภัณฑ์จากประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในขณะนี้ ไทยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากมิตรประเทศต่าง ๆ รวมแล้วกว่า ๕.๘ ล้านโดส รวมทั้งได้เจรจาแลกเปลี่ยนวัคซีน (vaccine swap) และได้รับเวชภัณฑ์จำนวนมาก ซึ่งเป็นความสำเร็จจากการผลักดันร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

 

๓.  กรมการกงสุลร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงคนไทยไปขายบริการทางเพศที่บาห์เรน

 • เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้ร่วมการแถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงคนไทยไปขายบริการทางเพศที่บาห์เรน ซึ่งนำแถลงโดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • ในการปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้จับกุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาผู้ร่วมขบวนการคนไทย ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีขบวนการหลอกลวงผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศ โดยชักชวนให้ไปทำงานนวดสปาที่ประเทศบาห์เรน แต่เมื่อถึงบาห์เรนแล้ว กลุ่มคนร้ายกักขังให้อยู่แต่ในห้องพัก และบังคับให้ขายบริการ ซึ่งต่อมาผู้เสียหายได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับทางการบาห์เรนเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายและอำนวยความสะดวกให้กลับมาประเทศไทยได้ในที่สุดและสำหรับผู้ร่วมขบวนการอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 • การจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทย โดยเป็นการขยายผลจากการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกไปขายบริการที่บาห์เรนที่กรมการกงสุลแจ้งให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
 • ที่ผ่านมา จากการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ พบว่า หลายกรณีผู้เสียหายถูกคนใกล้ตัวหลอกหรืออาจได้รับข้อมูลการจ้างงานจากสื่อสังคมออนไลน์ กรมการกงสุลขอแจ้งเตือนให้คนไทยที่ประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศตรวจสอบสภาพเงื่อนไขการจ้างงาน รายได้ รวมทั้งสัญญาจ้างงาน ให้ดีก่อนตัดสินใจไปทำงาน และสำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่งทั่วโลกพร้อมรับการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่าง ๆ ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้บูรณาการร่วมกันทำให้การปฏิบัติการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • นอกจากนั้น ในปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยจำนวนมากที่โดนหลอกลวงให้ไปทำงานในกัมพูชาในลักษณะคล้ายคลึงกัน กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องคนไทยที่ได้รับการติดต่อหรือโฆษณาเกินจริง ขอให้ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน หรือติดต่อกรมการกงสุลและกระทรวงแรงงาน เพื่อการตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าว

 

๔. มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับคนไทยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในต่างประเทศ (ซาอุดีอาระเบีย)

 • เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางการซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ซึ่งมีผลสำคัญ คือ การยกเลิกให้ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่เปิด และให้มีการผ่อนคลายสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสองเข็มแล้ว ได้แก่

       (๑) อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปแสวงบุญในมหามัสยิดที่เมืองมักกะห์และเมืองมาดีนะห์ได้เต็มพื้นที่ โดยต้องใส่หน้ากากอนามัย และมีใบอนุญาตในการแสวงบุญอุมเราะห์ ที่ตรวจสอบการรับวัคซีนสองเข็มและจำกัดจำนวนคนในแต่ละช่วงเวลา โดยมีแอพพลิเคชั่นของทางการซาอุดีฯ

       (๒) ยกเลิกมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และการจำกัดจำนวนคนในการชุมนุมต่างๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน ร้านอาหารโรงภาพยนตร์ ฯลฯ โดยต้องมีการตรวจสอบสถานะการรับวัคซีนสองเข็มของผู้เข้าสถานที่นั้น ๆ จากแอพพลิเคชั่นของทางการซาอุดีฯ อย่างใกล้ชิด

 • กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ กำลังเริ่มทดลองใช้ระบบการยื่นคำร้องขอรับวีซ่าสำหรับการประกอบพิธีอุมเราะห์ของคนต่างชาติจากต่างประเทศแบบออนไลน์โดยใช้ application ที่เก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ยื่นคำร้อง โดยจะเริ่มทดลองใช้ในคูเวตเป็นประเทศแรก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๕. ผลการตอบรับต่อมหกรรม World Expo 2020 Dubai และอาคารแสดงประเทศไทย

 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าภาพการจัดงาน World Expo 2020 Dubai เปิดเผยตัวเลขผู้เข้าชมงานอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดงานช่วง ๑๐ วันแรก รวมทั้งสิ้นถึง ๔๑๑,๗๖๘ คน โดยไม่นับผู้แทนที่ได้รับเชิญ เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำอาคารต่าง ๆ โดยหนึ่งในสามเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเพื่อเข้าร่วมงานโดยเฉพาะ
 • ในขณะที่อาคารแสดงประเทศไทย ในพื้นที่โซน Mobility สามารถดึงดูดความสนใจมีผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมที่อาคารสูงถึง ๖๓,๓๗๑ คน ในช่วง ๑๐ วันแรก หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ทั้งยังมีโอกาสได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพ และประเทศที่เข้าร่วมจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาและการนำเสนอในห้องนิทรรศการ การแสดงประจำวัน อาหารไทยและความน่ารักของน้องรักและน้องมะลิ ๒ มาสคอตประจำอาคารแสดงประเทศไทยเป็นคำตอบที่ผู้เข้าชมงานพูดถึงด้วยความชื่นชมเมื่อสอบถามถึงความประทับใจในการเข้าชมอาคาร
 • โดยล่าสุด เพจ Facebook: Expo 2020 Dubai Thailand ได้ประกาศแสดงความยินดีที่ยอดผู้ชมอาคารแสดงประเทศไทย ทะลุเกิน ๑๐๐,๐๐๐ คนแล้ว ภายในช่วงเวลาเพียงประมาณ ๒ สัปดาห์ที่เริ่มจัดแสดง ซึ่งแสดงถึงความสนใจที่นานาประเทศทั่วโลกมีต่อประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
 • คณะผู้จัดงาน World Expo 2020 Dubai ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของดูไบ สภาพอากาศที่เย็นขึ้นประกอบกับการผ่อนคลายข้อกำหนดสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ จะทำให้ตัวเลขผู้เข้าชมงานจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่างกับการจัดงาน World Expo ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

๖. ประชาสัมพันธ์

๖.๑ กิจกรรม Talk of the Cloud: ห้องเรียนโลก 

 • ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมสารนิเทศ จะจัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “ห้องเรียนโลก: เปิดเทอมเปิดโลกหลังโควิด (Talk of the Cloud 07: The World Classroom” เพื่อชี้ให้เห็นโอกาสและแนวโน้มการศึกษาในต่างประเทศ จากมุมมองของผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร (เอกอัครราชทูต) ออสเตรเลีย (เอกอัครราชทูต) ญี่ปุ่น และนักวิชาการอิสระด้านการศึกษา ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก The Cloud

๖.๒ "TALK WITH LOVE พูดจากใจ" ตอนที่ ๘

 • ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ขอเชิญชมรายการ Talk With Love พูดจากใจ ตอนที่ ๘ ซึ่งจะพูดคุยในหัวข้อ “ถ้าไม่มีโควิด ชีวิตเราอาจพลาดอะไรไปบ้าง ?” ทางเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy Oslo โดยมีคุณกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์ และแขกรับเชิญ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เปิดมุมมองสร้างพลังและความหวังท่ามกลางวิกฤติชีวิต

๖.๓ เชิญติดตามรายการคุยกับทูต ซีซั่น ๒

 • เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายการคุยกับทูต ซีซั่น ๒ ได้สัมภาษณ์ท่านทูตอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา (อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์) ในหัวข้อ “การพัฒนาประเทศของเวียดนาม และการแข่งกัน ฉันเพื่อนกับไทย”
 • และในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. จะสัมภาษณ์อกอัครราชทูตสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ในหัวข้อ “สัมพันธ์ไทย-เมียนมา ผ่านตลาดโต้รุ่ง ยาหม่อง และขนมจีน”
 • สามารถติดตามได้ทางเว็ปไซต์ the Cloud เฟสบุ๊กกระทรวงการต่างประเทศ และช่องทางต่าง ๆ ตามที่ปรากฏบนภาพฉาย

๖.๔ รายการ Spokesman Live!!! คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

 • วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ขอเชิญติดตามรายการ คุยรอบโลกกับโฆษก กต. - Spokesman Live!!! จะสัมภาษณ์นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย หัวข้อ “โอกาสด้านการค้าและการลงทุนในเวียดนาม” สามารถติดตามชมได้ที่ Facebook “กระทรวงการต่างประเทศ” และ “Saranrom Radio”

๖.๕ รายการบันทึกสถานการณ์ และ MFA Update 

 • วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. รายการ “บันทึกสถานการณ์” ทาง FM 5 (ภาษาไทย) ได้สัมภาษณ์นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ หัวข้อ “การเตรียมการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022” สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”
 • วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๕ รายการ “MFA Update” FM 88.0 (ภาษาอังกฤษ) จะสัมภาษณ์นางสาวลดา ภู่มาศ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ หัวข้อ “Potential and Opportunities of Yangtze River Delta (YRD) for Thailand”สามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง Facebook “FM 88 Radio Thailand English”

รับชมการแถลงข่าวย้อนหลังได้ทาง>>>https://www.facebook.com/ThaiMFA/videos/2916995821944976

* * * * *

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ppt_ประกอบการแถลงข่าวประจำสัปดาห์_20_ต.ค._64_as_of_12.30.pdf