การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พ.ค. ๒๕๕๙

การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พ.ค. ๒๕๕๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 452 view

วิดีโอประกอบ