การเยือนไทยของนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น / การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การเยือนไทยของนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น / การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 ธ.ค. 2560

276 view

วิดีโอประกอบ