การเยือนไทยของนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น / การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การเยือนไทยของนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น / การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 546 view

วิดีโอประกอบ