การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 430 view

วิดีโอประกอบ