กระทรวงการต่างประเทศหารือยุทธศาสตร์กับภาคเอกชนในการร่วมกันขยายการค้าการลงทุนไทยในต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศหารือยุทธศาสตร์กับภาคเอกชนในการร่วมกันขยายการค้าการลงทุนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 4,575 view

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนของไทยจากสาขาพลังงาน เหมืองแร่ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นสาขายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สผ. (มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ มาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อหารือแนวทางการขยายการค้าการลงทุนไทยในต่างประเทศ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนในประเทศต่าง ๆ โดยนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้ภาคเอกชนที่ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะในการเดินทางเยือนต่างประเทศได้รับผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีมีแผนที่จะเดินทางเยือนประเทศสำคัญหลายประเทศเพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร การก่อสร้าง และเหมืองแร่ โดยเริ่มจากประเทศเบลเยี่ยมและสวีเดน และนิวซีแลนด์ และปาปัวนิวกินีช่วงต้นและปลายเดือน มีนาคมศกนี้ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นประเทศในภูมิภาคแอฟริกา และอเมริกาใต้ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดใหม่ โดยอาจพิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลเพื่อรองรับผลประโยชน์ของไทยและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วย

บริษัทเอกชนที่มาร่วมหารือรู้สึกพอใจต่อการดำเนินการเชิงรุกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยแสดงความชื่นชมต่อความร่วมมือที่ได้รับจากเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศต่าง ๆ และได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับลู่ทางการค้าการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในต่างประเทศที่ประสงค์ให้นายกรัฐมนตรีหยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำประเทศที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปเยือน รวมถึงโอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจของไทย และความพร้อมของภาคเอกชนไทยในการสนับสนุน CSR ในประเทศต่าง ๆ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ