ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2566

| 3,712 view

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอังค์บายาร์ เนียมดอร์จ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ UNESCAP สมัยที่ ๗๙

ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างไทย - มองโกเลีย โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การเกษตร ความร่วมมือด้านวิชาการ และความร่วมมือในเวทีพหุภาคี รวมถึงได้หารือเรื่องการเตรียมการสำหรับการประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลียครั้งที่ ๒ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวมองโกเลีย

อนึ่ง สองฝ่ายให้ความสำคัญและหารือกิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมองโกเลียในปี ๒๕๖๗ โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่าย และการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยกับมองโกเลีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ