รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,297 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายอับดุลเลาะฮ์ ชะฮีด (Abdulla Shahid) ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖ ชาวมัลดีฟส์ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยประธานสมัชชาฯ ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ที่เดินมาเข้าร่วมการประชุม UNGA76 ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโลกกำลังกับสู่สภาวะปกติ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการสนับสนุนบทบาทของเยาวชนและสตรี โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าความสมดุลและหลักการ ๕ ประการของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5Ps: People, Planet, Prosperity, Peace และ Partnership) ต้องเป็นหัวใจสาคัญของการฟื้นฟูยุคหลังโควิด-๑๙

อนึ่ง ประธานสมัชชาฯ มีแผนจะเดินทางมาประเทศไทยในปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจาปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) สมัยที่ ๗๘

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ